ZARZĄDZENIE NR 40/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 lipca 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Bryzgiel, Nowinka i Olszanka Folwark


Na podstawie Uchwały Nr XVIII/109/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości Gminy Nowinka w związku z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Nowinka, których wykaz określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnictwa, gospodarki ziemią i ochrony środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 lipca 2009 r.
Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność gminy Nowinka przeznaczonych do dzierżawyL.p
Miejscowość
Numer geodezyjny działki
Powierzchnia ogółem w ha
Okres dzierżawy
1.
Bryzgiel
48/1, 48/3, 48/8
4,263
6
2.
Monkinie
9/6
0,13
3
3.
Nowinka
80/10, 80/5, 80/9, 80/12, 80/26, 80/11
0,94, 0,18, 0,76, 0,52, 0,3312, 0,77
5

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09