ZARZĄDZENIE NR 42/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 1 września 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i sklepiku szkolnego przy Zespole Szkół w NowinceNa podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustala się następującą wysokość opłat:
1. za wynajm sali gimnastycznej następującym podmiotom:
a) stowarzyszeniom kultury fizycznej z terenu gminy Nowinka - 30 zł/1godz.
b) z poza terenu gminy Nowinka - 47 zł/godz. , korzystającym z natrysku – 53 zł/1godz.
2. za wynajm pomieszczenia na sklepik szkolny w m-cach marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad – 180 zł miesięcznie, w pozostałych miesiącach – 130 zł miesięcznie.
3. powyższe stawki opłat nie zawierają podatku VAT.
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowince.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-08

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-08