ZARZĄDZENIE NR 48/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie ustanowienia Księgi Jakości PN-EN ISO 9001:2009 dla Urzędu Gminy Nowinka

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustanawiam Księgę Jakości PN – EN ISO 9001:2009 dla Urzędu Gminy Nowinka.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-08

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-08