ZARZĄDZENIE NR 51/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 12 listopada 2009r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowinka


Na podstawie art. 104² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 19744r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) i art. 42 ust. 1 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Nowinka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Nowinka z dnia 3 września 2007r., wprowadza się zmianę polegającą na tym, że:
§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Urząd Gminy jest otwarty w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek – piątek – 7ºº - 15ºº”

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09