ZARZĄDZENIE NR 53/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 01 grudnia 2009r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w NowinceNa podstawie art.4¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nowince w następującym składzie osobowym:
Przewodniczący - Andrzej Sturgulewski
Sekretarz - Jadwiga Godlewska
Członkowie: - Krystyna Bałtruszewicz
- Grzegorz Rowiński§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 30/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09