ZARZĄDZENIE NR 8/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 8 stycznia 2009r.w sprawie zmiany stawek opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalneNa podstawie art. 7, 8 pkt.1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się od dnia 1 marca 2009r. stawki opłat z tytułu czynszu za lokale mieszkalne określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wysokość miesięcznego czynszu określa się według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-03