ZARZĄDZENIE NR 9/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 5 lutego 2009r.w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w NowinceNa podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Halinę Łazarską z dniem 1 lutego 2009r. na czas nieokreślony na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince.

§ 2

1.Na czas wykonywania pracy na stanowisku Kierownika GOK ustalam wynagrodzenie:
1)wynagrodzenie zasadnicze wg XIV kat. zaszeregowania w wysokości 2.000 zł dwa tysiące zł,
2)dodatek funkcyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.
3)Dodatek wiejski 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4)Dodatek stażowy 18% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09