ZARZĄDZENIE NR 54/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 4 grudnia 2009r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołać komisję do odbioru technicznego robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. utwardzenie nawierzchni placu i przebudowa ogrodzenia posesji wokół siedziby Urzędu Gminy Nowinka w składzie:
Przewodniczący komisji – Marek Wrona
Członkowie komisji - Marian Lewoc
- Izydor Kupiński
- Lech Myszkowski
- Citkowska Grażyna


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09