ZARZĄDZENIE NR 21/10
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 maja 2010r
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) zarządzam co następuje :
§ 1

Powołać komisję do odbioru technicznego robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102368B Gatne Drugie- Podnowinka” , w składzie:
Przewodniczący komisji: Marek Wrona
Członkowie komisji: Marian Lewoc
Grażyna Citkowska
Lech Myszkowski
przy udziale Renaty Stankiewicz – inspektora nadzoru
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-07-02

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-07-02

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-07-02