ZARZĄDZENIE NR 2/10
 
Wójta Gminy Nowinka
 

Z dnia 5 stycznia 2010 roku

 
 

W sprawie: kontroli  zarządczej i finansowej w jednostkach podsektora  finansów publicznych

 
 

               Na podstawie art. 68 i 69 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) – zarządzam co następuje:

 
§ 1

Terminy oraz zakres kontroli w oświatowych jednostkach budżetowych określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w pozostałych jednostkach budżetowych Urzędu Gminy określa harmonogram stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w instytucjach kultury określa harmonogram stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Terminy oraz zakres kontroli w jednostce GOPS w Nowince określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                      Wójt
 

                                                                                                                Marek Motybel

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                        Do zarządzenia Nr 2/10

                                                                                                        Wójta Gminy Nowinka

                                                                                                         Z dnia 5 stycznia 2010

 
 
 
 

Plan kontroli finansowej  i zarządczej w oświatowych jednostkach budżetowych

 

W 2010 roku

Dotyczący gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych
 
 
 
Lp.
Nazwa jednostki
Termin kontroli
           Zakres kontroli
 (procedury przeprowadzania kontroli)
 
 
1.
 
 
 
Szkoła Podstawowa
W Olszance
 
 
Wrzesień 2010

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
 
 
 
2.
 
Szkoła Podstawowa
W Monkiniach
 
wrzesień 2010

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
 
 
3
 
 
Zespół szkół w Nowince
 
 
Sierpień 2010

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
4.
Biuro Obsługi Szkół w Nowince

Sierpień 2010

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
 

                                                                                                                      Wójt

 

                                                                                                                Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Załącznik Nr 3

                                                                                                 Do zarządzenia Nr 2/10

                                                                                                 Wójta Gminy Nowinka

                                                                                                 Z dnia 5 stycznia 2010 r.

 
 

Plan kontroli finansowej  i zarządczej w GOK i Bibliotece w Nowince

W 2010 roku

Dotyczący gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych

 
 
 
Lp.
Termin kontroli
           Zakres kontroli
   1.
          Maj  - GOK

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
    2.
     Maj – Biblioteka

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
 
 

-           

 
 

                                                                                                                       Wójt

 

                                                                                                                Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Załącznik Nr 2

                                                                                                 Do zarządzenia Nr 2/10

                                                                                                 Wójta Gminy Nowinka

                                                                                                 Z dnia 5 stycznia 2010 r.

 
 

Plan kontroli finansowej i zarządczej w jednostce Urzędu Gminy w 2010 roku dotyczącej gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.

 
Lp.
Nazwa jednostki
Termin kontroli
           Zakres kontroli
 (procedury przeprowadzania kontroli)
 
 
1.
 
Urząd Gminy
 
wrzesień

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 

                                                                                                                     

 
 
Wójt
 

                                                                                                                Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 4

                                                                                                 Do zarządzenia Nr 2/10

                                                                                                 Wójta Gminy Nowinka

                                                                                                 Z dnia 5 stycznia 2010 r.

 
 

Plan kontroli finansowej i zarządczej  w GOPS w Nowince

W 2010 roku

Dotyczący gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych

 
 
 
Lp.
Termin kontroli
           Zakres kontroli
1.
Maj – GOPS

-          Skontrolowanie wydatków do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2010

-          Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne

 
 
 

                                                                                                                       Wójt

 

                                                                                                                Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-08-20

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-08-20

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-08-20