ZARZĄDZENIE   NR 36/10
 

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 4 października 2010r.

 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 
 

 Powołać komisję do odbioru technicznego robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy szkołach w m. Nowinka, Monkinie i Olszanka, w składzie:

Przewodniczący komisji – Marek Wrona

Członkowie komisji       - Marian Lewoc

                                       - Grażyna Citkowska
                              
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-11-19