Załączniki do treści

 • 1- Zarządzenie nr 1 (DOC, 24 KB)

  Zarządzenie nr 1/12 - z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2012 rok.

 • 10 - Zarzadzenie Nr 10 (DOC, 31,5 KB)

  Zarządzenie nr 10/12 - z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienie publicznego: Wykonanie nadzoru inwestycyjnego zadania pn. "Budowa sieci wodno..

 • 11 - Zarządzenie nr 11 (DOC, 319 KB)

  Zarządzenie nr 11/12 - z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2011 roku.

 • 12 - Zarządzenie nr 12 (DOC, 30,5 KB)

  Zarządzenie nr 12/12 - z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.

 • 13 - Zarządzenie nr 13 (RAR, 13,81 KB)

  Zarządzenie nr 13/12 - z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • 14 - Zarządzenie nr 14 (PDF, 292,05 KB)

  Zarządzenie nr 14/12 - z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • 15 - Zarządzenie nr 15 (PDF, 184,69 KB)

  Zarządzenie nr 15/12 - z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowinka niezabudowanej nieruchomości.

 • 16 - Zarządzenie Nr 16 (DOCX, 13,06 KB)

  Zarządzenie nr 16/12 - z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego: "Żwirowanie, równanie i profilowanie dróg Gminy Nowinka w 2012 r."

 • 17 - Zarządzenie nr 17 (RAR, 12,3 KB)

  Zarządzenie nr 17/12 - z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • 18 - Zarzadzenie nr 18 (RAR, 133,7 KB)

  Zarządzenie nr 18/12 - z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 • 19 - Zarzadzenie nr 19 (RAR, 32 KB)

  Zarządzenie nr 19/12 - z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2011.

 • 2 - Zarządzenie nr 2 (DOC, 58 KB)

  Zarządzenie nr 2/12 - z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach podsektora finansów publicznych.

 • 20 - Zarządzenie nr 20 (RAR, 15,04 KB)

  Zarządzenie nr 20/12 - z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • 21 - Zarządzenie nr 21 (DOC, 299,5 KB)

  Zarządzenie nr 21/12 - z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2012 roku.

 • 22 - Zarządzenie nr 22 (PDF, 261,17 KB)

  Zarządzenie nr 22/12 - z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Korzun Kierowniku Ośrodka Pomocy Społecznej..."

 • 23 - Zarządzenie nr 23 (PDF, 191,17 KB)

  Zarządzenie nr 23/12 - z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • 24 - Zarządzenie nr 24 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie nr 24/12 - z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • 25 - Zarządzenie nr 25 (DOC, 38 KB)

  Zarządzenie nr 25/12 - z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert o udzielenie zamówienia publicznego: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

 • 26 - Zarządzenie nr 26 (PDF, 211,17 KB)

  Zarządzenie nr 26/12 - z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • 27 - Zarządzenie nr 27 (PDF, 221,17 KB)

  Zarządzenie nr 27/12 - z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • 28 - Zarządzenie nr 28 (PDF, 211,17 KB)

  Zarządzenie nr 28/12 - z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • 29 - Zarządzenie nr 29 (RAR, 67,35 KB)

  Zarządzenie nr 29/12 - z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2011 r.

 • 3 - Zarządzenie nr 3 (DOC, 24,5 KB)

  Zarządzenie nr 3/12 - z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

 • 30 - Zarządzenie nr 30 (RAR, 13,83 KB)

  Zarządzenie nr 30/12 - z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2012 r.

 • 31 - Zarządzenie nr 31 (DOC, 25,5 KB)

  Zarządzenie nr 31/12 - z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowince.

 • 32 - Zarządzenie nr 32 (DOC, 26 KB)

  Zarządzenie nr 32/12 - z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Monkiniach.

 • 33 - Zarządzenie nr 33 (DOC, 26,5 KB)

  Zarządzenie nr 33/12 - z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Księgowa/y.

 • 34 - Zarządzenie nr 34 (DOC, 193,5 KB)

  Zarządzenie nr 34/12 - z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej...

 • 35 - Zarządzenie nr 35 (DOC, 23,5 KB)

  Zarządzenie nr 35/12 - z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Józefowo.

 • 36 - Zarządzenie nr 36 (DOC, 71 KB)

  Zarządzenie nr 36/12 - z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/11 z dnia 3.10.2011 w sprawie ustalenia Regulaminy wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Nowinka.

 • 37 - Zarządzenie Nr 37 (DOC, 109,5 KB)

  Zarządzenie Nr 37/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • 38 - Zarządzenie nr 38 (DOC, 39 KB)

  Zarządzenie nr 38/12 - z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z plaży gminnej w miejscowości Bryzgiel i zasad rozliczenia za inkaso.

 • 39 - Zarządzenie nr 39 (DOC, 28,5 KB)

  Zarządzenie nr 39/12 - z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

 • 4 - Zarządzenie nr 4 (DOC, 26,5 KB)

  Zarządzenie nr 4/12 - z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nowinka.

 • 40 - Zarządzenie nr 40 (DOC, 24,5 KB)

  Zarządzenie nr 40/12 - z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

 • 41 - Zarzadzenie nr 41 (DOC, 54 KB)

  Zarządzenie nr 41/12 - z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 r.

 • 42 - Zarządzenie nr 42 (DOC, 25,5 KB)

  Zarządzenie nr 42/12 - z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka.

 • 43 - Zarządzenie nr 43 (DOC, 45 KB)

  Zarządzenie nr 43/12 - z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 r.

 • 44 - Zarzadzenie nr 44 (RAR, 168,88 KB)

  Zarządzenie nr 44/12 - z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy...

 • 45 - Zarzadzenie nr 45 (DOC, 25,5 KB)

  Zarządzenie nr 45/12 - z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za umieszczenie tablic reklamowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka.

 • 46 - Zarzadzenie nr 46 (DOC, 28,5 KB)

  Zarządzenie nr 46/12 - z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

 • 47 - Zarzadzenie nr 47 (DOC, 40,5 KB)

  Zarządzenie nr 47/12 - z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • 48 - Zarzadzenie nr 48 (DOC, 27,5 KB)

  Zarządzenie nr 48/12 - z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.

 • 49 - Zarzadzenie nr 49 (RAR, 76,14 KB)

  Zarządzenie nr 49/12 - z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/11 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Nowince.

 • 5 - Zarządzenie Nr 5 (DOC, 25 KB)

  Zarządzenie nr 5/12 - z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - referent prawno-administracyjny.

 • 50 - Zarzadzenie nr 50 (RAR, 12,58 KB)

  Zarządzenie nr 50/12 - z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • 51 - Zarzadzenie nr 51 (DOC, 28 KB)

  Zarządzenie nr 51/12 - z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek za wynajem autobusu gminnego.

 • 52 - Zarzadzenie nr 52 (DOC, 58,5 KB)

  Zarządzenie nr 52/12 - z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/11 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Nowince.

 • 53 - Zarzadzenie nr 53 (DOC, 58 KB)

  Zarządzenie nr 53/12 - z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Gminy Nowinka.

 • 55 - Zarzadzenie nr 55 (RAR, 35 KB)

  Zarządzenie nr 55/12 - z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • 57 - Zarzadzenie nr 57 (RAR, 28,49 KB)

  Zarządzenie nr 57/12 - z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • 58 - Zarzadzenie nr 58 (DOC, 27,5 KB)

  Zarządzenie nr 58/12 - z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka.

 • 59 - Zarzadzenie nr 59 (RAR, 28,94 KB)

  Zarządzenie nr 59/12 - z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • 6 - Zarzadzenie Nr 6 (DOC, 25,5 KB)

  Zarządzenie nr 6/12 - z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe.

 • 60 - Zarzadzenie nr 60 (DOC, 43 KB)

  Zarządzenie nr 60/12 - z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012 r.

 • 62 - Zarzadzenie nr 62 (DOC, 38,5 KB)

  Zarządzenie nr 62/12 - z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Nowinka.

 • 63 - Zarzadzenie nr 63 (RAR, 128,31 KB)

  Zarządzenie nr 63/12 - z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

 • 64 - Zarzadzenie nr 64 (RAR, 48,12 KB)

  Zarządzenie nr 64/12 - z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

 • 65 - Zarzadzenie nr 65 (DOC, 39,5 KB)

  Zarządzenie nr 65/12 - z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 67 - Zarzadzenie nr 67 (DOC, 39,5 KB)

  Zarządzenie nr 67/12 - z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Nowinka.

 • 68 - Zarzadzenie nr 68 (DOC, 62,13 KB)

  Zarządzenie nr 68/12 - z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

 • 69 - Zarzadzenie nr 69 (DOC, 30,5 KB)

  Zarządzenie nr 69/12 - z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

 • 7 - Zarządzenie Nr 7 (DOC, 34,5 KB)

  Zarządzenie nr 7/12 - z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych i innych opłat za używanie lokalu.

 • 8 - Zarzadzenie Nr 8 (DOC, 32,5 KB)

  Zarządzenie nr 8/12 - z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pt:"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nowinka"

 • 9 - Zarządzenie Nr 9 (DOC, 32 KB)

  Zarządzenie nr 9/12 - z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienie publicznego: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-02-13

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-02-16

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-02-16