Załączniki do treści

 • Opinia RIO do projektu budzetu na 2015 rok (PDF, 99,38 KB)
 • Opinia RIO do projektu WPF na 2015 rok (PDF, 102,33 KB)
 • Zarządzenie N 17 (PDF, 221,18 KB)

  Zarządzenie Nr 17/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Ossowskiej...

 • Zarządzenie N 18 (PDF, 521,84 KB)

  Zarządzenie Nr 18/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 1 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie Nr 1/14 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonanie zadań obronności i obrony cywilnej w 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 10 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie Nr 10/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pt: "Moje przedszkole" WND-POKL.09.01.01-20-275/13

 • Zarządzenie Nr 11 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie Nr 11/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uczniów do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych...

 • Zarządzenie Nr 12 (PDF, 181,17 KB)

  Zarządzenie Nr 12/14 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • Zarządzenie Nr 13 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie Nr 13/14 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Nowinka prowadzenia spraw gminy.

 • Zarządzenie Nr 14 (PDF, 181,17 KB)

  Zarządzenie Nr 14/14 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy niektórych czynności kierownika urzędu.

 • Zarządzenie Nr 15 (PDF, 171,17 KB)

  Zarządzenie Nr 15/14 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 16 (PDF, 41,23 KB)

  Zarządzenie Nr 16/14 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 • Zarządzenie Nr 19 (PDF, 31,23 KB)

  Zarządzenie Nr 19/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka w roku 2014.

 • Zarządzenie Nr 2 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na rok 2014.

 • Zarządzenie Nr 20 (PDF, 211,18 KB)

  Zarządzenie Nr 20/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 21 (PDF, 441,84 KB)

  Zarządzenie Nr 21/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 22 (PDF, 211,18 KB)

  Zarządzenie Nr 22/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 23 (PDF, 31,23 KB)

  Zarządzenie Nr 23/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 24 (PDF, 51,23 KB)

  Zarządzenie Nr 24/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 25 (PDF, 398,53 KB)

  Zarządzenie Nr 25/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nowinka za 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 26 (PDF, 336,06 KB)

  Zarządzenie Nr 26/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2013 rok.

 • Zarządzenie Nr 27 (PDF, 231,41 KB)

  Zarządzenie Nr 27/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych - za 2013 rok sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Nowinka jest organizatorem

 • Zarządzenie Nr 28 (PDF, 421,84 KB)

  Zarządzenie Nr 28/14 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 29 (PDF, 201,18 KB)

  Zarządzenie Nr 29/14 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

 • Zarządzenie Nr 3 (PDF, 211,17 KB)

  Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 30 (PDF, 31,23 KB)

  Zarządzenie Nr 30/14 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 31 (PDF, 333,09 KB)

  Zarządzenie Nr 31/14 z dnia 23 maja 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 32 (PDF, 251,18 KB)

  Zarządzenie Nr 32/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 33 (PDF, 371,13 KB)

  Zarządzenie Nr 33/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Nowinka w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 34 (PDF, 31,23 KB)

  Zarządzenie Nr 34/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach.

 • Zarządzenie Nr 35 (PDF, 31,23 KB)

  Zarządzenie Nr 35/14 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach Pani Małgorzacie Kaczan.

 • Zarządzenie Nr 36 (PDF, 455,55 KB)

  Zarządzenie Nr 36/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zjeżdżalni gminnej oraz plaży gminnej w miejscowości Danowskie

 • Zarządzenie Nr 37 (PDF, 41,23 KB)

  Zarządzenie Nr 37/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 38 (PDF, 180,05 KB)

  Zarządzenie Nr 38/14 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Józefowo

 • Zarządzenie Nr 39 (PDF, 211,33 KB)

  Zarządzenie Nr 39/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 • Zarządzenie Nr 4 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: konkursu dla młodzieży na najciekawszą inicjatywę społeczną.

 • Zarządzenie Nr 40 (PDF, 250,74 KB)

  Zarządzenie Nr 40/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach Karty Dużej Rodziny

 • Zarządzenie Nr 41 (PDF, 289,32 KB)

  Zarządzenie Nr 41/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 42 (PDF, 220,89 KB)

  Zarządzenie Nr 42/14 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie założenia do projektu budżetu i kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 43 (PDF, 250,03 KB)

  Zarządzenie Nr 43/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach Karty Dużej Rodziny

 • Zarządzenie Nr 44 (PDF, 251,35 KB)

  Zarządzenie Nr 44/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

 • Zarządzenie Nr 45 (PDF, 401,32 KB)

  Zarządzenie Nr 45/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonalizowania sytemu stałych dyżurów na terenie województwa podlaskiego w stanach gotowości obronnej państwa

 • Zarządzenie Nr 46 (PDF, 435,66 KB)

  Zarządzenie Nr 46/14 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014 roku.

 • Zarządzenie Nr 48 (PDF, 189,42 KB)

  Zarządzenie Nr 48/14 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 49 (PDF, 226,22 KB)

  Zarządzenie Nr 49/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin korzystania z plaży gminnej w miejscowości Danowskie

 • Zarządzenie Nr 5 (PDF, 211,17 KB)

  Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 50 (PDF, 873,58 KB)

  Zarządzenie Nr 50/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu...

 • Zarządzenie Nr 51 (PDF, 285,35 KB)

  Zarządzenie Nr 51/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 52 (PDF, 278,76 KB)

  Zarządzenie Nr 52/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- "Wyprawka szkolna"

 • Zarządzenie Nr 53 (PDF, 275,64 KB)

  Zarządzenie Nr 53/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołał Zespół ds. opracowania projektu Programu na Rzecz osób Starszych Gminy Nowinka na lata 2014-2018

 • Zarządzenie Nr 56 (PDF, 371,27 KB)

  Zarządzenie Nr 56/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna

 • Zarządzenie Nr 57 (PDF, 268,01 KB)

  Zarządzenie Nr 57/14 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 58 (PDF, 373,07 KB)

  Zarządzenie Nr 58/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Zarządzenie Nr 59 (PDF, 219,74 KB)

  Zarządzenie Nr 59/14 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie

 • Zarządzenie Nr 6 (PDF, 311,17 KB)

  Zarządzenie Nr 6/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku

 • Zarządzenie Nr 60 (PDF, 277,83 KB)

  Zarządzenie Nr 60/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 62 (PDF, 226,18 KB)

  Zarządzenie Nr 62/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy

 • Zarządzenie Nr 63 (PDF, 296,37 KB)

  Zarządzenie Nr 63/14 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 64 (PDF, 975,91 KB)

  Zarządzenie Nr 64/14 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Nowinka w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 65 (PDF, 455,92 KB)

  Zarządzenie Nr 65/14 z dnia 121 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

 • Zarządzenie Nr 66 (PDF, 208,56 KB)

  Zarządzenie Nr 669/14 z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka w roku 2014.

 • Zarządzenie Nr 67 (PDF, 8,73 MB)

  Zarządzenie Nr 67/14 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033

 • Zarządzenie Nr 68 (PDF, 21,79 MB)

  Zarządzenie Nr 68/14 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 69 (PDF, 248,28 KB)

  Zarządzenie Nr 69/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru najemcy lokalu komunalnego

 • Zarządzenie Nr 7 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie Nr 7/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 • Zarządzenie Nr 77 (PDF, 176,62 KB)

  Zarządzenie numer 77/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 8 (PDF, 81,9 KB)

  Zarządzenie Nr 8/14 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli...

 • Zarządzenie Nr 9 (PDF, 41,21 KB)

  Zarządzenie Nr 9/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, sali komputerowej oraz sklepiku przy Zespole Szkół w Nowince

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2014-01-14

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2014-01-17

Modyfikujący: Paulina Kosiorek

Data modyfikacji: 2016-11-02

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2014-01-17