Załączniki do treści

 • Zarządzenie Nr 01 (PDF, 190,64 KB)

  Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 stycznia 2015 r w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na rok 2015

 • Zarządzenie Nr 02 (PDF, 268,31 KB)

  Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 03 (PDF, 354,13 KB)

  Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 stycznia 2015 r w sprawie wydania gazety gminnej "Nowinki z Gminy".

 • Zarządzenie Nr 04 (PDF, 703,99 KB)

  Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 stycznia 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 05 (PDF, 877,88 KB)

  Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 stycznia 2015 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i innych opłat za używanie lokalu.

 • Zarządzenie Nr 06 (PDF, 188,67 KB)

  Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectwa w gminie Nowinka

 • Zarządzenie Nr 07 (PDF, 237,24 KB)

  Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

 • Zarządzenie Nr 08 (PDF, 278,66 KB)

  Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 09 (PDF, 457,68 KB)

  Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

 • Zarządzenie Nr 10 (PDF, 645,08 KB)

  Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 13 lutego 2015 r w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2015 planu dofinansowania zawodowego nauczycieli...

 • Zarządzenie Nr 11 (PDF, 230,54 KB)

  Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 lutego 2015 r w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających na terenie Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 12 (PDF, 370,76 KB)

  Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 marca 2015 r w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu rozwoju "Strategia Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 - 2020" na terenie Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 13 (PDF, 274,46 KB)

  Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 marca 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 14 (PDF, 193,75 KB)

  Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 marca 2015 r w sprawie regulaminu przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych oraz stawek opłat za reklamy i ogłoszenia

 • Zarządzenie Nr 15 (PDF, 261,16 KB)

  Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 17 marca 2015 r w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, w tym wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych oraz dokumentacji wyborczej.

 • Zarządzenie Nr 16 (PDF, 761,28 KB)

  Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2015 r w sprawie przyjZarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 marca 2015 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2014 rok.

 • Zarządzenie Nr 17 (PDF, 278,03 KB)

  Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2015 r w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego

 • Zarządzenie Nr 18 (PDF, 277,88 KB)

  Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 19 (PDF, 418,03 KB)

  Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 kwietnia 2015 r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nowinka za 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 20 (PDF, 242,19 KB)

  Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 kwietnia 2015 r w sprawie zatwierdzenia rocznych - za 2014 rok sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Nowinka jest organizatorem

 • Zarządzenie Nr 21 (PDF, 173,41 KB)

  Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 kwietnia 2015 r w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

 • Zarządzenie Nr 22 (PDF, 278,06 KB)

  Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 kwietnia 2015 r w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Referent Prawno-administracyjny i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej

 • Zarządzenie Nr 23 (PDF, 253,08 KB)

  Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 kwietnia 2015 r w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie Nr 24 (PDF, 451,42 KB)

  Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie podania do wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 25 (PDF, 343,6 KB)

  Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2014 rok

 • Zarządzenie Nr 26 (PDF, 298,93 KB)

  Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 • Zarządzenie Nr 27 (PDF, 366,29 KB)

  Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 kwietnia 2015 r w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół w Nowince.

 • Zarządzenie Nr 28 (PDF, 171,25 KB)

  Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 kwietnia 2015 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 29 (PDF, 285,23 KB)

  Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 30 (PDF, 279,62 KB)

  Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 maja 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 31 (PDF, 228,73 KB)

  Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 maja 2015 r w sprawie ogłoszenia konkursu "Najpiękniejszy Ogród Gminy Nowinka 2015 r."

 • Zarządzenie Nr 32 (PDF, 323,06 KB)

  Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 33 (PDF, 1,5 MB)

  Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 34 (PDF, 269,76 KB)

  Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 maja 2015 r w sprawie wysokości stawek za wynajecie autobusu gminnego

 • Zarządzenie Nr 35 (PDF, 308,11 KB)

  Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 maja 2015 r w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r. w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 36 (PDF, 1019,48 KB)

  Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 37 (PDF, 794,25 KB)

  Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego.

 • Zarządzenie Nr 38 (PDF, 238,34 KB)

  Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 39 (PDF, 8,09 MB)

  Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 40 (PDF, 342,28 KB)

  Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 41 (PDF, 242,92 KB)

  Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Pilota Witolda Urbanowicza w Olszance Pani Lidii Marii Arasimowicz.

 • Zarządzenie Nr 42 (PDF, 243,48 KB)

  Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

 • Zarządzenie Nr 43 (PDF, 1,63 MB)

  Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielaniu zamówień publicznych.

 • Zarządzenie Nr 44 (PDF, 446,18 KB)

  Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.

 • Zarządzenie Nr 45 (PDF, 328,27 KB)

  Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 czerwca 2015r. o miejscach na obszarze Gminy Nowinka, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowy

 • Zarządzenie Nr 46 (PDF, 2,5 MB)

  Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 47 (PDF, 841,21 KB)

  Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 48 (PDF, 1 MB)

  Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z plaży gminnej i zjeżdżalni wodnej w miejscowości Danowskie, gm. Nowinka

 • Zarządzenie Nr 49 (PDF, 559,99 KB)

  Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie: założenia do projektu budżetu i kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 50 (PDF, 499,16 KB)

  Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 roku.

 • Zarządzenie Nr 51 (PDF, 232,87 KB)

  Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

 • Zarządzenie Nr 52 (PDF, 2,96 MB)

  Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz zasad przydziału ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży i obuwia.

 • Zarządzenie Nr 53 (PDF, 257,38 KB)

  Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 54 (PDF, 157,92 KB)

  Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw referendum w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 55 (PDF, 2,23 MB)

  Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 56 (PDF, 218,99 KB)

  Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 • Zarządzenie Nr 57 (PDF, 218,45 KB)

  Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 58 (PDF, 164,53 KB)

  Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 54/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw referendum w Gminie Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 59 (PDF, 237,05 KB)

  Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

 • Zarządzenie Nr 60 (PDF, 24,23 MB)

  Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz inform

 • Zarządzenie Nr 61 (PDF, 249,71 KB)

  Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Nowince.

 • Zarządzenie Nr 62 (PDF, 242,66 KB)

  Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna”.

 • Zarządzenie Nr 63 (PDF, 812,29 KB)

  Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum.

 • Zarządzenie Nr 64 (PDF, 349,05 KB)

  Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 września 2015r.w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

 • Zarządzenie Nr 65 (PDF, 662,78 KB)

  Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 września 2015r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 66 (PDF, 203,17 KB)

  Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 września 2015r.w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 25 października 2015r.

 • Zarządzenie Nr 67 (PDF, 187,95 KB)

  Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 4 września 2015r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Monkiniach.

 • Zarządzenie Nr 68 (PDF, 220 KB)

  Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 9 września 2015 r w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie

 • Zarządzenie Nr 69 (PDF, 372,63 KB)

  ZARZĄDZENIE 69/2015 Wójta Gmin Nowinka z dnia 09.09.2015 r o miejscach na obszarze Gminy Nowinka, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

 • Zarządzenie Nr 70 (PDF, 270,98 KB)

  Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 września 2015 r w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 71 (PDF, 2,76 MB)

  Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 Września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 72 (PDF, 981,26 KB)

  Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Zarządzenie Nr 73 (PDF, 2,28 MB)

  Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 74 (PDF, 263,06 KB)

  Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 13 października 2015r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 75 (PDF, 295,91 KB)

  Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

 • Zarządzenie Nr 76 (PDF, 450,46 KB)

  Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku

 • Zarządzenie Nr 77 (PDF, 2,96 MB)

  Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Zarządzenie Nr 78 (PDF, 849,6 KB)

  Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033

 • Zarządzenie Nr 79 (PDF, 4,2 MB)

  Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 80 (PDF, 261,62 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 80/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 81 (PDF, 3,39 MB)

  ZARZĄDZENIE NR 81/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Nowinka w zakresie kultury fizycznej na 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 82 (PDF, 273,03 KB)

  Zarządzenie nr 82/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 • Zarządzenie Nr 83 (PDF, 266,59 KB)

  Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokonywania w nich wpisów

 • Zarządzenie Nr 84 (PDF, 2,41 MB)

  Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 85 (PDF, 35,78 KB)

  Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2015 – w sprawie wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 86 (PDF, 91,6 KB)

  Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie powołania Zespołu do Wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 87 (PDF, 2,24 MB)

  Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz rejestrów stosowanych w UG Nowinka

 • Zarządzenie Nr 88 (PDF, 27,78 KB)

  Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 grudnia 2015 rw sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 89 (PDF, 194,75 KB)

  Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2015 rok

 • Zarządzenie Nr 90 (PDF, 13,84 MB)

  Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok

 • Zarządzenie Nr 92 (PDF, 252,93 KB)

  Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej w gminie Nowinka

 • Zarządzenie Nr 93 (PDF, 193,85 KB)

  Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka Justyna Pydych

Data wytworzenia: 2015-01-08

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2015-01-15

Modyfikujący: Paulina Kosiorek

Data modyfikacji: 2016-09-16

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2015-01-15