Zarządzenia 2018r.

Załączniki do treści

 • Zarządzenie 01 2018r. (PDF, 1,87 MB)

  w sprawie wykonania zadań obronnych w 2018r.

 • Zarządzenie 02 2018r. (PDF, 236,01 KB)

  w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 03 2018r. (PDF, 462,79 KB)

  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępownia uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do punktu przedszkonego oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowinka

 • Zarządzenie 04 2018r. (PDF, 412,69 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartał 2017 roku

 • Zarządzenie 05 2018r. (PDF, 1,77 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 06 2018r. (PDF, 1,04 MB)

  w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Nowinka na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji suki/psa/kotki/kota w 2018r.

 • Zarządzenie 07 2018r. (PDF, 267,34 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Księgowa/Księgowy i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 08 2018r. (PDF, 268,3 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 09 2018r. (PDF, 1,32 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 10 2018r. (PDF, 1,18 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 11 2018r. (PDF, 278,8 KB)

  w sprawie zasad udzielania pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 13 2018r. (PDF, 586,66 KB)

  w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 • Zarządzenie 14 2018r. (PDF, 30,61 MB)

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2017 rok

 • Zarządzenie 17 2018r. (PDF, 239,75 KB)

  w sprawie ustalenia założeń organizacyjno-prawnych do sporządzenia arkuszy organizacji pracy szkół podstawowych, gminazjów, punktów przedszkolnych oraz odziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 18 2018r8 (PDF, 240,87 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2018 r. (środa) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 19 2018r. (PDF, 253,5 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 20 2018r. (PDF, 225,36 KB)

  w sprawie rezygnacji z wykonania pierwokupu nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Tomasz Malinowski

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Tomasz Malinowski

Data publikacji: 2018-01-24