REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest GMINA NOWINKA

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY dla których organizatorem jest GMINA NOWINKA

      Sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012.189)

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

05.09.1992r.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince

GOK

Nowinka 26A

16-304 Nowinka

Gmina Nowinka

Nie dotyczy

Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Nowince z dnia 22 grudnia 1975r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince

Uchwała Nr XXXIV/238/02 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowince

2

05.09.1992r.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka

Biblioteka

Nowinka 26A

16-304 Nowinka

Gmina Nowinka

Nie dotyczy

Pismo Wojewody Białostockiego z dnia 4 grudnia 1948r. Nr 598/d-9148

Uchwała Nr XXXIV/237/02 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2002r. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka

 

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-09-20

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-09-20