Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nowinka:

Skrzynka dostępna jest na portalu ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap), ścieżka dostępu do skrzynki:

Strona główna > Lista spraw > Inne klasyfikacje > Klasyfikacja terytorialna > WOJ. PODLASKIE > Powiat augustowski > Nowinka (gmina wiejska)

Bezpośredni link do ESP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=2001052

Akceptowane struktury dokumentów elektronicznych:

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766)

Urzędowe poświadczenie odbioru:

urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Urząd Gminy Nowinka może być zapisane na dowolnym nośniku danych obsługiwanym przez komputer interesanta.

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-20

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-20

Data modyfikacji: 2013-06-06

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-20