Zamówienia publiczne aktualne

Ogłoszenie o sprzedaży bram w formie przetargu w drodze składania ofert pisemnych

opublikowano: 2023-05-24

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku

opublikowano: 2023-05-23

Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku

opublikowano: 2023-05-05

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo” w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-109dad47-e595-11ed-9355-06954b8c6cb9

opublikowano: 2023-04-28

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6eed458-e40e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-04-26

Modernizacja istniejącej sieci LAN Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince i Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

opublikowano: 2023-04-26

"Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu gasniczego GLM typu furgon dla OSP "Bryzgiel"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd030091-cf9d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-03-31

"Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu gasniczego GLM typu furgon dla OSP "Bryzgiel"

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82e9a6e5-c7d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 2023-03-21

Modernizacja istniejącej sieci LAN w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

opublikowano: 2023-03-14

Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd292f38-b43a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

opublikowano: 2023-03-08

Roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych"

opublikowano: 2023-02-23

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku Ośrodka Kultury w Nowince

opublikowano: 2023-01-27

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2023

opublikowano: 2022-12-29

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2023

opublikowano: 2022-12-29

Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka

opublikowano: 2022-12-28

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2022-11-22

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

opublikowano: 2022-11-21

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka - sezon 2022/2023

opublikowano: 2022-11-14

Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka - Sokolne - Cisówek - Kurianki, gmina Nowinka

opublikowano: 2022-09-16

Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka - Sokolne - Cisówek - Kurianki, gmina Nowinka

opublikowano: 2022-09-02

Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Nowinka

opublikowano: 2022-08-26

Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka - Sokolne - Cisówek - Kurianki, gmina Nowinka

opublikowano: 2022-08-11

Dostawa oleju opałowego, węgla, pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka

opublikowano: 2022-08-11

Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

opublikowano: 2022-06-10

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

opublikowano: 2022-06-09

Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

opublikowano: 2022-05-25

Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka

opublikowano: 2022-04-27

Przebudowa dróg w Gminie Nowinka

opublikowano: 2022-04-15

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2022

opublikowano: 2022-01-11

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2022

opublikowano: 2022-01-05

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-12-14

Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Nowinka

opublikowano: 2021-12-08

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2021-12-06

Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka

opublikowano: 2021-12-03

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka

opublikowano: 2021-11-10

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-11-03

Dostawa węgla i pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-09-07

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-09-02

Dostawa oleju opałowego, węgla, pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-08-24

Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Nowinka

opublikowano: 2021-08-23

Zakup 9 osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych

opublikowano: 2021-07-30

Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze (lokalizacja Szczebra 54, 16-304 Nowinka, działka 291/2)

opublikowano: 2021-06-29

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową Sokolne – Józefowo w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka 0,658 km

opublikowano: 2021-06-23

Zakup 9 osobowego samochodu „mikrobusa” w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych

opublikowano: 2021-06-22

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2021

opublikowano: 2021-06-16

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Szczebra – Miejsce Pamięci w km 0+120 – 0+960, dł. odcinka 0,840 km

opublikowano: 2021-06-07

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2021

opublikowano: 2021-05-24

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2021-05-24

Wprowadzający: Leszek Surażyński

Data modyfikacji: 2023-05-25

Opublikował: Leszek Surażyński

Data publikacji: 2021-06-07