Informacja ws. wniosków AZBEST 2018

Wójt Gminy Nowinka informuje, iż w roku 2018 zamierza pozyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nowinka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wysokość dotacji zależy od warunków konkursu, który zostanie ogłoszony przez ww. instytucję finansującą odbiór odpadów zawierających azbest. Możliwy jest wymagany wkład własny mieszkańca. Ogłoszenie konkursu wraz z jego regulaminem przewidywane jest na II kwartał br.

Zakres prac, objętych dofinansowaniem:

  • demontaż pokrycia z materiałów azbestowych, transport i unieszkodliwienie azbestu pochodzącego z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Nowinka.
  • transport i unieszkodliwienie azbestu składowanego na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Nowinka.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego pokrywają właściciele nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest.

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest
ze swoich nieruchomości mogą złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Nowinka, w terminie do 20 marca 2018 r. We wniosku należy określić ilość [m2] i rodzaj posiadanych odpadów oraz numer ewidencyjny działki i adres nieruchomości,
na której znajduje się azbest.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka, pokój nr 2, tel. 87 643 80 41 – P. Elwira Gugało.

Poniżej w załącznikach dostępny jest Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka oraz wzór wniosku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-03-08

Wprowadzający: Tomasz Malinowski

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Modyfikujący: Tomasz Malinowski

Data modyfikacji: 2018-10-26

Opublikował: Tomasz Malinowski

Data publikacji: 2008-12-15