Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( Dz.U. 2014.1195)
Wejście w życie 6 września 2015 r. 

Co to jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycje składane do Wójta Gminy Nowinka
zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Petycje składane w 2017r.

Petycje składane w 2016r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku - zgodnie z art. 14. ustawy

Petycje rozpatrzone z 2017 r.

Petycje rozpatrzone z 2016r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka Paulina Kosiorek

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2016-04-06

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2016-04-06