Przetargi i zapytania ofertowe aktualne

Zapytanie cenowe:

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2021

opublikowano: 2020-12-14

Zapytanie ofertowe:

Przygotowywanie, dowożenie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Nowinka w okresie od stycznia do grudnia 2021

opublikowano: 2020-12-02

Zapytanie ofertowe:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka

opublikowano: 2020-11-19

Przetarg nieograniczony:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowinka

opublikowano: 2020-11-18

Przetarg nieograniczony:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowinka

opublikowano: 2020-11-05

Zapytanie ofertowe:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka

opublikowano: 2020-10-30

Zapytanie ofertowe:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka

opublikowano: 2020-10-27

Zapytanie ofertowe:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2020-10-08

Przetarg nieograniczony:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu

opublikowano: 2020-09-17

Zapytanie ofertowe:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2020-08-20

Zapytanie ofertowe:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2020-08-04

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju opałowego, węgla, pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostawa oleju napędowego

opublikowano: 2020-07-21

Przetarg nieograniczony:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowinka, km 0+000- 0+784, długość odcinka - 0,784 km’’ oraz ,,Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Klonownica-Strękowizna w km 0+000- 1+000, długość odcinka 1,00 km

opublikowano: 2020-05-07

Przetarg nieograniczony:

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2020 roku

opublikowano: 2020-04-01

Zapytanie cenowe:

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2020

opublikowano: 2020-02-19

Zapytanie ofertowe:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2019-12-12

Przetarg nieograniczony:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2019-12-06

Przetarg nieograniczony:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowinka

opublikowano: 2019-11-25

Zapytanie ofertowe:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

opublikowano: 2019-11-08

Zapytanie ofertowe:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka

opublikowano: 2019-11-07

Zapytanie ofertowe:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowinka 2019/2020

opublikowano: 2019-11-07

Zapytanie ofertowe:

Budowa chodnika przy drodze gminnej o numerze 102367B w miejscowości Danowskie

opublikowano: 2019-09-12

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju opałowego, węgla oraz pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostaw oleju napędowego

opublikowano: 2019-08-06

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju opałowego, węgla oraz pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Nowinka oraz dostaw oleju napędowego

opublikowano: 2019-07-18

Zapytanie ofertowe:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopanica

opublikowano: 2019-06-17

Zapytanie ofertowe:

Dostawa i montaż lamp solarnych i lamp hybrydowych

opublikowano: 2019-06-10

Zapytanie ofertowe:

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Danowskie

opublikowano: 2019-06-10

Zapytanie ofertowe:

Dostawa i montaż lamp solarnych i lamp hybrydowych

opublikowano: 2019-05-23

Zapytanie ofertowe:

Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Nowinka

opublikowano: 2019-03-27

Zapytanie cenowe:

Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2019

opublikowano: 2019-03-20

Przetarg nieograniczony:

Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w 2019 roku

opublikowano: 2019-03-19

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2020-12-14

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2005-02-17