ZARZĄDZENIE NR 2/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 3 stycznia 2007 roku

 

 

W sprawie: Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.)

 

§ 1

Ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu w następującej wysokości:

  1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł;
  2. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia w sensie technicznym powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-03-23

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-03-23

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-03-23