ZARZĄDZENIE NR 15/08

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 2 lipca 2008r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykaz, o którym w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowinka.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 15/08
Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 lipca 2008r.


L.p. Nr KW Nr ewid. nieruchomości Pow.
w m² Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagosp. przestrz. gm. Wartość nieruchomości w zł
1. 13982 13 1400 Monkinie Niezabudowana działka Brak aktualnego planu – kopalnia 5.600
2. Brak 123/3 662
Pow.użyt.budynku – 64,88 Pijawne Ruskie Zabudowana działka Brak aktualnego planu. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym 14.300
3. Brak 123/4 884 Pow.użyt.budynku 70,72 Pijawne Ruskie Zabudowana działka Brak aktualnego planu. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym 15.600
4. Brak 123/5 5.795 Pijawne Ruskie Niezabudowana działka Brak aktualnego planu – teren rolny 23.000

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-07-11