ZARZĄDZENIE NR 7/04

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 26 stycznia 2004r.

 

 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art.4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

  1.  

  2. Odwołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana uchwałą Nr 44/149/02 Zarządu Gminy Nowinka z dnia 19 marca 2002r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
  3.  

  4. Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie osobowym:

Przewodniczący - Ewa Pietrewicz

Członkowie: - Krystyna Bałtruszewicz

- Krzysztof Kłaczkowski

- Jarosław Strękowski

- Jadwiga Godlewska

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2004-03-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-15