ZARZĄDZENIE NR 26/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego gminy NowinkaNa podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1Powołać komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego gminy Nowinka w składzie:
Przewodniczący: Lech Myszkowski
Członkowie: - Marian Lewoc
- Marek Juśkiewicz

§ 2


Komisja podczas przeprowadzanej inwentaryzacji będzie współpracować ze Skarbnikiem gminy, któremu przekaże spisany z natury wykaz majątku trwałego gminy Nowinka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-05