ZARZĄDZENIE NR 3/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 6 stycznia 2009 roku

 

W sprawie: Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.Na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm. z 2002 r.; Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1462)

§ 1

Ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu w następującej wysokości:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,5214 zł;
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia w sensie technicznym powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-12